Offert på fönsterbyte

Det här är en riktig offert på fönsterbyte som en kund fått av en mellanstor fönsterinstallatör. Offerten omfattar 15 fönster och specificerar kostnad för både material och arbete. Här får du dels ett exempel på vad det kan kosta att köpa in nya fönster och anlita en fackman för att montera dem, samt ett exempel på hur en typisk offert på ett fönsterbyte kan se ut (här kan du själv gratis ta in flera olika offerter på fönsterbyte).

Vi delar upp offerten i fem steg, och våra kommentarer står i fet kursiv stil (vi har tagit bort alla specifika uppgifter om företag och kund för deras anonymitets skull). De fyra stegen är:

1. En allmän beskrivning av fönsterbytet.
2. Kostnaden för material, både glas och övriga fönsterdelar samt eventuella tillbehör.
3. Kostnaden för att montera fönstren.
4. Detaljerad beskrivning av de fönster som ska levereras och installeras.
5. Själva avtalet

Beskrivning av fönsterbytet

Här beskrivs vad det är som ska utföras och allmän information om vad som ska avtalas om.

Utförande: Sunne fönster Detta är typen av fönster som ska sättas in.

Profil: Classic art Fönstrets specifika profil.

Glas: Energiglas Betyder att glaset har ett lågt "u-värde", alltså goda energibevarande egenskaper.

Beslag: Dreh-kip, enligt fabrikens standard. Typen av beslag.

Handtag: Borstad aluminium Fönstrens handtag.Nya fönster

Garantier: 

Isolerglas: 10år; Själva glaset har alltså tio års garantitid.

Fönster (material, färg och beslag) 10 år. Detsamma gäller övriga delar av fönstret.

Montage och installation 2år. Två års garanti på själva monteringen, alltså inte materialet som beskrivs ovan.

Lev vilkor: Leverans inom 4- 6 veckor enligt ovanstående. När fönstren ska levereras och monteras.

Bet.vilkor: Enligt Bifogat avtal. Hur och när allt ska betalas regleras i avtal - kom ihåg att aldrig betala innan arbetet är utfört!

Kostnad material (glas, fönster och tillbehör)

Så här specificeras beställningen av material och vad som ingår i priset:
Fönster 1-15 enligt uppställning & ritning. Se leverantörens exempelskiss på fönstren längre ner.
Profil Sunne 
Pris: 71 175 kr (total materialkostnad, denna del är alltså inte ROT-berättigande. Se mer här om pris för fönsterbyte.)
Priset inkluderar:
 • Handtag i borstad aluminium till samtliga öppningsbara fönster.
 • Låsbart handtag till fönsterdörr nr 9,10
 • Handtags broms till fönsterdörr nr 9,10.
 • Post och spröjs till fönsterdörr nr 9,10.
 • Myggnät till fönsterdörr nr 9,10
 • Spröjs till fönster nr 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15
 • Spaltventil till fönster nr 5,8,12,13,14.
 • Frostat glas till fönster nr 11.
Läs mer om kostnaden för fönsterbyte i vår kostnadsguide, samt hur man hittar billiga fönster och se gärna även sidan om olika typer av fönster.

Kostnad arbete för fönsterbyte

Här specificeras vad arbetskostnaden blir, vad som omfattas och vad som gäller för ROT-avdraget. Du kan också läsa en mer specifik guide kring vad ett fönsterbyte kostar.
Ingår i offerten för nya fönster:
Bortforsling av byggavfall. Det skräp som blir över tas bort av entreprenören.
Fönsterputs 3 ggr under garanti tiden. ( 2 år)
Förbrukningsmaterial och tillbehör vid fönstermontage.
Komplettmontering* (3.000 kr per fönster) 45 000 kr Detta är alltså den totala kostnaden innan ROT, nedan beskriver fönsterfirman att det är denna summa man kan halvera genom att söka skattereduktionen ROT (som alltså halverar arbetskostnaden till 22 500 kr).
Priserna är angivna inklusive moms och frakt till xxx-vägen 123, XYZ. Denna offert avser delvis husarbete för fastigheten ”xxx-vägen 123”. Beloppen vid Grovmontering eller Komplettmontering är möjliga att söka skattereduktion med upptill50 % av beloppet enligt lagen om Husarbete. Om en ansökan av skattereduktion avslås ska hela beloppet vid Grovmontering eller Komplettmontering betalas av er som köpare. Här regleras vad som omfattas av ROT i offerten.
 
Här är leverantörens två alternativ för fönstermonteringen beroende på hur mycket kunden vill göra själv:
Installationsanvisningar Fönsterleverantören
Generella villkor för installation av fönster. Dessa villkor gäller om inte annat avtalats.
Montage av fönster erbjuds som två alternativ med fasta priser. Nedan anges vad som ingår i respektive installation, och vilket ansvar fönsterleverantören och dess entreprenörer åtar sig inom ramen för dessa priser.

1. Grovmontage 1.700 sek ink moms/enhet (alltså 1700 kr/fönster)

Med grovmontage menas att fönster och eventuella dörrar installeras enligt nedan:
 1. Urtagning av gamla eller befintliga fönster. 
 2. Insättning samt drevning medelst fönsterskum. 
 3. Fastsättning av handtag och ventiler som medföljer fönster
 4. Grovstädning

2. Komplett Montage 3.000 sek ink moms/ enhet

 1. Med komplett montage menas att fönster och eventuella dörrar installeras med omfattning som anges nedan:
 2. Urtagning av gamla eller befintliga fönster. 
 3. Insättning samt drevning medelst fönsterskum. 
 4. Fastsättning av handtag och ventiler som medföljer fönster.
 5. Trähus:Invändigt:
 6. Vid behov, Träfärgade släta smygar eller vitlackerade smygar i MDF, med maximalt mått av 20 cm i bredd.
 7. Släta lister invändigt i trä eller vita färdiglackerade i storlek 45mm – 75 mm.
 8. Tätning med innefog som är övermålningsbar.
 9. Utvändigt: smygar och foder vid behov, med vitmålad utegrundfärg. 
 10. Max bredd 20 cm.
 11. Utvändigt fönsterbleck i underkant av fönster. 
 12. Vit eller svart.
 13. Tätning med utefog, som är övermålningsbar.
 14. Grovstädning.
Sedan följer kompletterande information om monteringen av nya fönster för vissa hus samt möjliga tilläggstjänster kunden kan beställa.
Stenhus, putshus, tegelhus, eternitfasad:
 • Urtag av befintliga fönster isättning och isolering av nya fönster enligt ovan.
 • Invändiga smygar kläs i trä eller vitlackad mdf, eller putsas. 
 • Målning ingår inte.
 • Utvändigt tätas fönster mot smyg med utefog, alternativt en plåtramning runt fönstren i vitt eller svart. 
 • Underbläck vit eller svart.
 • Grovstädning.
Fönsterleverantören och deras underentrepenörer reserverar sig för skador i sten, puts, tegel, eternit i de fall fönstren är monterade så att det svårligen går att undvika skador i fasaden. Vid skador uppkomna i samband med rivning skall Fönsterleverantören eller dess representant, utan fördröjning rapportera sådana skador och invänta kundens anvisningar. Reparationsarbeten till följd av sådana skador skall räknas som tilläggsarbeten.
Detta ingår inte, men kan i vissa fall erbjudas som tilläggsarbeten:
 • Borttagning eller montering av markiser, blombrädor och fönsterluckor. 
 • Bortforsling av skräp, fönster, glas eller isoleringsmaterial.
 • Målningsarbeten.
 • Elarbeten.
 • Ev., överbläck. 
 • Profilerade lister.
Fönsterleverantören har samma ansvar när det gäller väggar eller fönsteröppningar som är sneda eller har dolda fel eller skador som medför tilläggsarbeten. Kunden skall utan dröjsmål informeras om sådana fel och arbetet avbrytas i avvaktan på kundens anvisningar. Kunden skall av säljaren eller ansvarig montör upplysas om ovan nämnda samt risken för dylika skador i samband med försäljning eller senast finmätningen av fönster.

Detaljbeskrivning av nya fönster enligt offert

Därefter följer detaljerade beskrivningar av de fönster som beskrivs i offerten. Här är två exempel i bilder som visar hur detta kan se ut.
Fönster offert - fönsterbyte
Fönster offert badrum

Avtal för fönsteroffert

Till sist visar vi här hur själva avtalet kan se ut i ett första skede från leverantör till beställare. Detta kan givetvis omförhandlas, men kom ihåg att du som köpare aldrig kan förhandla bort det skydd du får i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.
Avtalsvillkor konsument
Förutom vad som framgår av Konsumentköplagens bestämmelser om köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter avseende fel i varan, reklamation, dröjsmål, avbeställning, skadestånd mm gäller följande villkor för denna offert;
§1 GiltighetOfferten är giltig i 30 dagar.
§2 Leveransadress och leveransKöparen ska till säljaren skriftligt ange en exakt leveransadress till vilken säljaren ska leverera varan. Säljaren betalar transportkostnader, och andra kostnader som uppkommer före varans avlämnande till av köparen anvisad leveransadress, enligt offert. Efter varans avlämnande bär köparen risken för varan. I samband med leverans har köparen ansvar för att besikta godset avseende transportskador. Skadat gods eller emballage skall anmälas på den följesedel som transportören tillhandahåller.
§3 LeveranstidSäljaren ska avlämna/leverera varan till leveransadressen inom den i offerten angivna tiden, dock senast inom två månader från köparens slutliga orderbekräftelse. Säljaren äger dock rätt att innehålla varan om köparen inte erlagt handpenning som sägs nedan.
§4 BetalningOm inte annat avtalats ska betalning ske enligt följande: 1. Vid slutlig orderbekräftelse skall handpenning om 40%, av priset för fönster och tillbehör omedelbart erläggas, 2. Vid leverans faktureras resterande del av fönsterkostnaden för betalning omgående. 3. Betalning för montage enligt nedan:Säljaren debiterar kunden, kostnaden för installationen när den är utförd. Skulle försening uppstå pga av säljare eller köparen eller annan utomstående omständighet har säljaren rätt att debitera kunden.
Vill du veta mer om fönsterbyten? Se vår checklista 10 tips inför fönsterbytet.

Fönsterbyte

Fönsterbyte